Promotie

Het project "Vulkaaneifel virtueel gerevitaliseerd" wordt gefinancierd door:

* het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO).
Hier investeert Europa in landelijke gebieden in het kader van de LEADER-aanpak van het ontwikkelingsprogramma Rijnland-Palts (EULLE).

* medegefinancierd door de federale overheid en de deelstaat in het kader van de gemeenschappelijke taak "Verbetering van de landbouwstructuur en kustbescherming" (GAK).

mehr lesen

Inhoud delen: